Aylık Toplantılar

Aylık toplantılarda düzenli ve devamlı takip ettiğimiz konular gündeme gelir. Toplantıda ortak ihtiyaçlar, ortak fon ve üyeler tarafından gündeme getirilen konular görüşülür. Oylama ile gündeme getirilen konular karara bağlanır.